Bedrijven & Organisaties

Co-creatie

UNDER CONSTRUCTION

co-creatie: bijeenkomst 'Wonen in Helsdingen' voor bewoners

co-creatie: inspiratie voor CoDesign-aanpak Sluiseiland

co-creatie: Bewoners-reacties over toekomst

co-creatie: Jongerendebat Toekomstvisie Vianen